Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego

"Tkacze Śląscy"

Początek » Stowarzyszenie » Władze

Chełmsko Śląskie

Historia

Zabytki

Władze Stowarzyszenia:

  • Teresa Sobala - prezes zarządu
  • Dorota Burchardt - sekretarz
  • Anna Szwalec - skarbnik

Komisja rewizyjna:

  • Małgorzata Wójcik
  • Andrzej Lubieniecki
  • Bernard Antas

Stowarzyszenie

Kontakt

Władze

I Jarmark - 2002

II Jarmark- 2003

III Jarmark - 2004

Inna działalność